«Геометрія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (Авторський колектив: Єршова А.П, Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С.В.)

Електронні матеріали до підручника

Розділ I. Розв’язування трикутників розпочати роботу
Розділ ІІ. Координати на площині розпочати роботу
Розділ ІІІ. Геометричні переміщення розпочати роботу
Розділ ІV. Вектори на площині розпочати роботу
Розділ V. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту
оберіть один з варіантів: