«Фізика» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (Авторський колектив: Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О.)

Електронні матеріали до підручника

Розділ 1. § 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле розпочати роботу
Розділ 1. § 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі розпочати роботу
Розділ 1. § 4. Сила Ампера розпочати роботу
Розділ 1. § 6. Електромагніти та їх застосування розпочати роботу
Роздiл 1. Лабораторна робота № 1 розпочати роботу
Розділ 1. § 7. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець розпочати роботу
Розділ 1. § 8. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм розпочати роботу
Роздiл 1. Лабораторна робота № 2 розпочати роботу
Розділ 1. Магнітне поле розпочати роботу
Роздiл 2. § 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення розпочати роботу
Розділ 2. § 11. Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало розпочати роботу
Роздiл 2. Лабораторна робота № 3 розпочати роботу
Розділ 2. § 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла розпочати роботу
Роздiл 2. Лабораторна робота № 4 розпочати роботу
Роздiл 2. § 13. Спектральний склад природного світла. Кольори розпочати роботу
Розділ 2. § 15. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи розпочати роботу
Роздiл 2. Лабораторна робота № 5 розпочати роботу
Розділ 2. § 16. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція розпочати роботу
Розділ 2. Світлові явища розпочати роботу
Роздiл 3. § 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі розпочати роботу
Роздiл 3. Лабораторна робота № 6 розпочати роботу
Розділ 3. § 20. Шкала електромагнітних хвиль розпочати роботу
Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі розпочати роботу
Розділ 4. § 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання розпочати роботу
Розділ 4. § 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри розпочати роботу
Розділ 4. § 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор розпочати роботу
Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики розпочати роботу
Розділ 5. § 28. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху розпочати роботу
Розділ 5. § 33. Закон Всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння розпочати роботу
Розділ 5. § 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики розпочати роботу
Розділ 5. § 38. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах розпочати роботу
Роздiл 5. Лабораторна робота № 7 розпочати роботу
Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту
оберіть один з варіантів: